مدرس SNSI

کارت های مدرسی SNSI

وارد سطوح حرفه ای SNSI شوید

به دنیای غواصان حرفه ای ملحق شوید:

Scuba Diving 9 مدرسی اسکوبا

آموزش غواصی اسکوبا

مسیر شما برای مدرس شدن :

دوره آمادگی مدرسی


نحوه تدریس را بیاموزید.

دوره آمادگی مدرسی SNSI (IPC) توسط مدرس SNSI برگزار می شود و شما را برای تدریس دوره های SNSI از غواص آب های آزاد تا دایومستر که شامل تخصص های اصلی ست، آماده می کند.

حداقل سن داوطلب : 18 سال.

پیش نیازها: گواهینامه غواص نایتروکس تفریحی SNSI ، غواص امداد و نجات SNSI، دایومستر SNSI یا معادل آنها و گواهینامه معتبر غواص BLS و کمک های اولیه SNSI و فراهم کننده اکسیژن SNSI.

جلسات آکادمیک : 10.

جلسات آبی : 6.

ارزیابی مدرسی


آزمون واجد شرایط برای تدریس

ارزیابی مدرس (IE) SNSI توسط ارزیاب مدرس SNSI انجام می شود و شما را واجد شرایط تدریس دوره های SNSI می کند.

حداقل سن داوطلب : 18 سال.

پیش نیازها: با موفقیت دوره آمادگی مدرسی SNSI را بگذرانید

جلسات آکادمیک : 2.

جلسات آبی : 2

تنها یک دوره آموزشی برای برنامه های اصلی.

از آموزش سطوح ابتدایی گرفته
تا دایومستر به لطف تجربه شما.

تنها یک دوره آموزشی برای برنامه های اصلی.

از آموزش سطوح ابتدایی گرفته تا دایو مستر
به لطف تجربه شما.

SNSI Open Water Instructor CCard

پس از تکمیل موفقیت آمیز برنامه ارزیابی مدرس SNSI، گواهینامه ای تحت عنوان مدرس آب های آزاد SNSI دریافت خواهید کرد که به شما صلاحیت آموزش دوره های SNSI زیر را می دهد:
– غواص آب های آزاد SNSI ؛
– غواص اسکوبا SNSI ؛
– غواص درای سوت SNSI .

SNSI AOWI Card

پس از صدور 6 گواهینامه غواص آب های آزاد، می توانید برای گواهینامه مدرس آب های آزاد پیشرفته درخواست دهید که به شما امکان تدریس دوره های SNSI زیر را می دهد :
– غواص آب های آزاد پیشرفته SNSI ؛
– غواص ماجراجوی پیشرفته SNSI ؛
– غواص ارشد تریم و شناوری SNSI ؛
– جهت یابی زیر آب SNSI ؛
– غواص شب SNSI ؛
– غواص عمیق SNSI ؛
– غواص دریفت و قایق SNSI .

SNSI Rescue Instructor Card

پس از دریافت گواهینامه مدرس آب های آزاد پیشرفته SNSI، مدرس BLS و کمک های اولیه SNSI ، و مدرس فراهم کننده اکسیژن SNSI ، می توانید برای گواهینامه مدرس امداد و نجات SNSI درخواست دهید که به شما امکان تدریس دوره غواص امداد و نجات SNSI را می دهد.

SNSI Divemaster Instructor Card

پس از دریافت گواهینامه مدرس امداد و نجات SNSI ، گواهینامه مدرس نایتروکس تفریحی SNSI و صدور 12 گواهینامه در هر سطحی از غواصی آموزشی ، می توانید برای گواهینامه مدرسی دایومستر SNSI درخواست دهید که به شما امکان تدریس دوره های راهنمای غواصی SNSI و دوره های دایومستر SNSI را می دهد.

SNSI BLSD First Aid Instructor CCARD

مدرس BLS و کمک های اولیه SNSI

احیای قلبی ریوی و کمک های اولیه را آموزش دهید .

پیش نیازها: گواهینامه دایومستر SNSI یا معادل آن.
حداقل سن: 18 سال.
جلسات آکادمیک: 8 تا 12 ساعت.

SNSI Oxygen Provider Instructor Card

مدرس فراهم کننده اکسیژن SNSI

فراهم کردن و مدیریت اکسیژن را آموزش دهید.

پیش نیازها: گواهینامه مدرس BLS و کمک های اولیه SNSI یا معادل آن.
حداقل سن: 18 سال.
جلسات آکادمیک: 4 تا 8 ساعت.

SNSI Recreational Nitrox Instructor Card

مدرس نایتروکس تفریحی SNSI

نحوه استفاده از نایتروکس را آموزش دهید.

پیش نیازها: گواهینامه مدرس آب های آزاد SNSI یا معادل آن.
حداقل سن: 18 سال.
جلسات آکادمیک: 8 تا 12 ساعت.

SNSI Gas Blender Instructor Card

مدرس مخلوط گازی

نحوه مخلوط گازی را آموزش دهید.

پیش نیازها: گواهینامه دایومستر SNSI یا معادل آن.
حداقل سن: 18 سال.
جلسات آکادمیک: 8 تا 12 ساعت.

مدرس هستید ؟

مشاهده نحوه ارتقاء >