دوره جدید غواص آب های آزاد SNSI

خلق غواصان بهتر:
میله شناوری SNSI

به خانواده SNSI خوش آمدید

SNSI Wave Home_450x54

SNSI موسسه آموزشی برای مدرسان است

SNSI Professional Home 900x900

SNSI حرفه ای

مدرس شوید

مدرس هستید ؟

خیلی بیشتر از
یک کراس اُور.

به خانواده ملحق شوید

SNSI MediaHub Icon_375x375
app store badge
google play badge

مدیاهاب SNSI

یک کتابخانه رایگان
که شامل تمام
اپلیکیشن های دوره های
غواصی شما است

SNSI MediaHub Book Home_472x472
Apple Store Badge
Google Play Badge

مدیاهاب SNSI

یک کتابخانه رایگان
که شامل تمام
اپلیکیشن های دوره های
غواصی شما است

SNSI MediaHub Book Home_472x472
MySNSI Icons_Home_129x375
app store badge
google play badge
SNSI MediaHub Icon_375x375
My SNSI

اپلیکیشن رایگان
برای لاگ بوک
سی-کارت ها
و چک لیست دیجیتالی شما

MySNSI Icons_Home_129x375

My SNSI

اپلیکیشن رایگان
برای لاگ بوک
سی-کارت ها
و چک لیست دیجیتالی شما

app store badge
google play badge
MySNSI Icon Home_375x375
SNSI Webteaching Elearning Image

پلتفرم
برای آموزش آنلاین
همیشه در دسترس است.

فهمیدن نحوه انجام >

SNSI Pay Per Use Home_991x143
Save Money HomeMobile_351x132

تحول دیجیتال

دانلود رایگان
پرداخت هنگام صدور گواهینامه

تحول دیجیتال

دانلود رایگان
پرداخت هنگام صدور گواهینامه

SNSI Home Save_800x299