دوره جدید غواص آب های آزاد SNSI

خلق غواصان بهتر:
میله شناوری SNSI

به خانواده SNSI خوش آمدید

SNSI Wave Home_450x54

SNSI موسسه آموزشی برای مدرسان است

SNSI Professional Home 900x900

حرفه ای SNSI

مدرس شوید

مدرس هستید؟

خیلی بیشتر از
یک کراس اُور.

به خانواده ملحق شوید

SNSI MediaHub Icon_375x375

SNSI مدیاهاب

یک کتابخانه رایگان
که شامل تمام
اپلیکیشن های دوره های
غواصی شما است

SNSI MediaHub Book Home_472x472
Apple Store Badge
Google Play Badge

SNSI مدیاهاب

یک کتابخانه رایگان
که شامل تمام
اپلیکیشن های دوره های
غواصی شما است

SNSI MediaHub Book Home_472x472
MySNSI Icons_Home_129x375
SNSI MediaHub Icon_375x375

My SNSI

اپلیکیشن رایگان
برای لاگ بوک
سی-کارت ها
و چک لیست دیجیتالی شما

MySNSI Icons_Home_129x375

My SNSI

اپلیکیشن رایگان
برای لاگ بوک
سی-کارت ها
و چک لیست دیجیتالی شما

MySNSI Icon Home_375x375
SNSI Webteaching Elearning Image

دو پلتفرم
برای آموزش آنلاین
همیشه در دسترس است.

شیوه یادگیری خود را انتخاب کنید >

SNSI Pay Per Use Home_991x143
Save Money HomeMobile_351x132

تحول دیجیتال

دانلود رایگان
پرداخت هنگام صدور گواهینامه

تحول دیجیتال

دانلود رایگان
پرداخت هنگام صدور گواهینامه

SNSI Home Save_800x299