کراس ٱور یا معادلسازی مدرسی فیری دایوینگ SNSI

SNSI Freediver Instructor Crossover

زمان تغییر

خیلی بیشتر از یک کراس ٱور ساده.

Scuba Diving 9 ارتقاء مدرسی فیری دایوینگ

SNSI Recognizes your
Certification Level.

 

With the SNSI SwitchUp program, you retain
the same Instructor Levels
that you already earned.

 

 

With SNSI you will continue to teach
at the same level.

SNSI SwitchUp Black

سریع و آسان.

 

 

می توانید ارتقاء را به صورت
آنلاین یا حضوری انتخاب کنید.

ارتقاء آنلاین


با آموزش اکترونیک SNSI :سریع و راحت.

شما کل برنامه را با استفاده از بستر یا پلتفرم آموزش الکترونیکی SNSI خواهید گذراند، همچنین می توانید مطالب و ابزار آموزشی SNSI را هم برای شاگردان و هم برای مدرسان دانلود کنید.

این برنامه شامل 10 جلسه است و تمام دانش مورد نیاز برای تسلط بر سیستم آموزشی SNSI و توسعه دوره های آن را پوشش می دهد.

ارتقاء با ترینر


با ترینر SNSI: راحت و با حمایت و پشتیبانی.

شما کل برنامه را با کمک ترینر SNSI خواهید گذراند، کسی که تمام دانش مورد نیاز برای تسلط بر سیستم آموزشی SNSI و توسعه دوره های آن را در اختیار شما قرار می دهد.

ترینر، مطالب و ابزار آموزشی SNSI را در اختیارتان قرار می دهد. جلسات بصورت حضوری یا آنلاین با استفاده از پلتفرم آموزش تحت وب SNSI ارائه خواهند شد.

SNSI MediaHub Icon_375x375
SNSI MediaHub Icon Mobile Home 151x151

مدیاهاب SNSI

یک کتابخانه رایگان
که شامل تمام
اپلیکیشن های دوره های
غواصی شما است

Apple Store Badge
Google Play Badge

مدیاهاب SNSI

یک کتابخانه رایگان
که شامل تمام
اپلیکیشن های دوره های
غواصی شما است

SNSI MediaHub Book Home_472x472
MySNSI Icons_Home_129x375
MySNSI Icon Mobile Home_153x153

My SNSI

اپلیکیشن رایگان
برای لاگ بوک
سی-کارت ها
و چک لیست دیجیتالی شما

MySNSI Icons_Home_129x375

My SNSI

اپلیکیشن رایگان
برای لاگ بوک
سی-کارت ها
و چک لیست دیجیتالی شما

MySNSI Icon Home_375x375
SNSI Webteaching Logo_217x44
SNSI Elearning Logo_217x44

دو پلتفرم
برای آموزش آنلاین.
شما انتخاب می کنید.

SNSI Pay Per Use Home_991x143
Save Money HomeMobile_351x132

تحول دیجیتال

دانلود رایگان
پرداخت هنگام صدور گواهینامه

تحول دیجیتال

دانلود رایگان
پرداخت هنگام صدور گواهینامه

SNSI Home Save_800x299