میله شناوری SNSI

SNSI BuoyancyBar Page top image_970x588

زمان تغییر

دوره غواص آب های آزاد کاملا در شناوری خنثی:

یک سیستم آموزشی جدید برای خلق غواصان بهتر.

button نوآوری
button بهره وری
button کارایی
button راحتی
button حفظ محیط زیست
button سرگرم کننده

SNSI تکامل و پیشرفت را در DNA خود دارد.

SNSI BuyancyBar DNA Image_456x460
  • آموزش مهارت ها بدون روش قدیمی زانو زدن در کف آب.

  • کنترل شناوری به آسانی تنفس در زیر آب می شود.

  • کنترل بهتر گروه

  • ایجاد راحتی و القای اعتماد به نفس.

  • غواصان از همان روز اول به کنترل شناوری مسلط می شوند.

  • دور نگه داشتن غواصان از کف، از محیط زیست محافظت می کند.

  • مسئولیت زیست محیطی را به همه غواصان آموزش می دهد.

SNSI SwitchUp Home Image_1840x900

مدرس هستید؟

خیلی بیشتر از
یک کراس اُور

عضوی از خانواده شوید

SNSI MediaHub Icon_375x375
SNSI MediaHub Icon Mobile Home 151x151

SNSI مدیاهاب

یک کتابخانه رایگان
که شامل تمام
اپلیکیشن های دوره های
غواصی شما است

Apple Store Badge
Google Play Badge

SNSI مدیاهاب

یک کتابخانه رایگان
که شامل تمام
اپلیکیشن های دوره های
غواصی شما است

SNSI MediaHub Book Home_472x472
MySNSI Icons_Home_129x375
MySNSI Icon Mobile Home_153x153

MySNSI

اپلیکیشن رایگان
برای لاگ بوک
سی-کارت و
چک لیست دیجیتال شما

MySNSI Icons_Home_129x375

MySNSI

اپلیکیشن رایگان
برای لاگ بوک
سی-کارت و
چک لیست دیجیتال شما

MySNSI Icon Home_375x375
SNSI Webteaching Elearning Image

دو پلتفرم یا بستر
برای آموزش آنلاین
همیشه در دسترستان است

روش خود را برای یادگیری انتخاب کنید >

SNSI Pay Per Use Home_991x143
Save Money HomeMobile_351x132

تحول دیجیتال

دانلود رایگان
پرداخت در زمان صدور گواهینامه

تحول دیجیتال

دانلود رایگان
پرداخت در زمان صدور گواهینامه

SNSI Home Save_800x299