تاریخچه ما

SNSI در سال 1995 زمانی که اولین دوره تفریحی برای آموزش نایتروکس به غواصان تفریحی برگزار شد، به وجو آمد. در آن زمان هیچ دوره نایتروکس تفریحی برگزار نمی شد و نایتروکس مخلوط گازی بود که فقط توسط غواصان فنی استفاده می شد. پس از چند سال، همه موسسه های آموزشی بین‌المللی برتر، دوره نایتروکس را برای غواصان تفریحی به برنامه های آموزشی خود اضافه کردند.
در این زمان بود که SNSI تصمیم گرفت کل سیستم آموزشی خود را توسعه و بهبود بخشد که با تصویب عضویت در RSTC در سال 2000 و پس از آن دریافت گواهینامه CEN که بعداً به گواهینامه ISO تبدیل شد، به رسمیت شناخته شد.

همزمان سیستم آموزشی برای به روز ماندن با جدیدترین تجهیزات غواصی و دانش و فناوری های موجود رشد و تکامل یافت. امروزه SNSI برای مراکز غواصی، مدرسان و غواصان خود ، کلیه دوره های آموزشی غواصی (تفریحی و تکنیکال) و دوره های فیری دایوینگ را ارائه می دهد تا نیازهای همه را برآورده سازد.

از سال 2000، SNSI اولین موسسه آموزشی است که گزینه های درای سوت و نایتروکس را دربرنامه غواصی آب های آزاد معرفی کرده است.

در سال 2013، SNSI اولین موسسه آموزشی غواصی اروپایی بود که برنامه های خود را در نمایشگاه DEMA در لاس وگاس ارائه کرده بود. در طول سال 2014، SNSI حضور خود را در بیش از 30 کشور از قاره آمریکا گسترش داد.

تکامل و پیشرفت SNSI هرگز متوقف نمی شود:

در طول سال 2016 فیری دایوینگ SNSI با دوره هایی از مبتدی تا ترینری به سیستم آموزشی اضافه شد.

در طول سال 2018، مجددا SNSI اولین موسسه آموزشی در سراسر جهان بود که استفاده از میله شناوری SNSI را در طول برنامه‌های سطح ورودی باب کرد. ابزار و وسایل کمک آموزشی برای بهبود کارایی آموزش و حفاظت از محیط زیست بسیار مهم هستند.