محافط اقیانوس

شوید

دانش و آگاهی
با آموزش
بهبود و توسعه می یابد

با هم
می توانیم تفاوت
ایجاد کنیم

دوره ای که به آموزش
حفظ و نگهداری می پردازد،
شهروند فعال و
مسئولیت پذیر
شوید و آینده ای
بهتر برای جامعه
بسازید.

آموزش
محیط‌ زیست برای همه،
بزرگسالان و کودکان!
اکنون محافظ
اقیانوس شوید!

مدرس
محافظ اقیانوس
شوید

برای انتقال اشتیاق،
آموزش دهید

SNSI Ocean Guardian CCARD

محافظ اقیانوس

یاد بگیرید که دنیای بهتری بسازید.

پیش نیاز: ندارد.
حداقل سن: 8 سال.
جلسات آکادمیک : 3.

SNSI Ocean Guardian Instructor Card

مدرس محافظ اقیانوس

نحوه زندگی در دنیای بهتر را آموزش دهید.

پیش نیازها: گواهینامه دایومستر SNSI یا معادل آن.
حداقل سن: 18 سال.
جلسات آکادمیک : 2.

SNSI Webteaching Elearning Image

دو پلترم
برای آموزش آنلاین
همیشه در دسترستان است

روش خود را برای یادگیری انتخاب کنید >