مدرس فیری دایوینگ SNSI

SNSI Freediving Instructor Cards

به حرفه ای های SNSI ملحق شوید

وارد دنیای غواصان حرفه ای شوید :

Scuba Diving 9 آموزش مدرسی فیری دایوینگ

آموزش فیری دایوینگ

مسیر شما برای مدرس فیری دایو شدن :

دوره آمادگی مدرسی


سلسله مراتبی برای یادگیری نحوه آموزش

دوره آمادگی مدرسی (IPC) توسط ترینر فیری دایو SNSI برگزار می شود و شما را برای تدریس دوره های فیری دایور SNSI تا فیری دایور پیشرفته SNSI آماده می کند.

حداقل سن داوطلب : 18 سال.

پیش نیازها: گواهینامه فیری دایور پیشرفته SNSI و غواص BLS و کمک های اولیه SNSI و فراهم کننده اکسیژن SNSI.

جلسات آکادمیک : 10.

جلسات آبی : 6.

ارزیابی مدرسی


آزمون واجد شرایط بودن برای تدریس.

ارزیابی مدرسی (IE) SNSI توسط یک ارزیاب مدرس فیری دایور SNSI انجام می شود و شما را واجد شرایط تدریس دوره های SNSI می کند.

حداقل سن داوطلب : 18 سال.

پیش نیازها: با موفقیت دوره آمادگی مدرس فیری دایور SNSI را بگذرانید.

جلسات آکادمیک : 2.

جلسات آبی :1.

 

تنها یک دوره آموزشی برای برنامه های اصلی.

از آموزش سطوح ابتدایی گرفته
تا دایومستر به لطف تجربه شما.

آموزش تجربه
و بهبود عملکرد
تا سطوح بالا.

SNSI Open Water Instructor CCard

پس از اتمام موفقیت آمیز برنامه ارزیابی مدرس SNSI ، گواهینامه ای تحت عنوان مدرس فیری دایور SNSI دریافت خواهید کرد که به شما صلاحیت آموزش دوره های SNSI زیر را می دهد:
– غواص اسنورکلینگ SNSI
– فیری دایور آب های محصور SNSI
– فیری دایور SNSI

AFDI

زمانی میتوانید در دوره مدرسی فیری دایور پیشرفته SNSI شرکت کنید که هم عملکرد و توانایی شما به استانداردهای آموزشی SNSI رسیده باشد و هم 6 گواهینامه فیری دایور صادر کرده باشید، پس از دریافت گواهینه مدرسی فیری دایور پیشرفته SNSI، شما صلاحیت تدریس دوره فیری دایور پیشرفته SNSI را دارید.

SNSI Rescue Instructor Card

زمانی میتوانید در دوره مدرسی فیری دایور عمیق SNSI شرکت کنید که هم عملکرد و توانایی شما به استانداردهای آموزشی SNSI رسیده باشد و هم 18 گواهینامه فیری دایور در سطوح مختلف صادر کرده باشید، پس از دریافت گواهینه مدرسی فیری دایور عمیق SNSI، شما صلاحیت تدریس دوره فیری دایور عمیق SNSI را دارید.

mfdi

زمانی میتوانید در دوره مدرسی مستر فیری دایور SNSI شرکت کنید که هم عملکرد و توانایی شما به استانداردهای آموزشی SNSI رسیده باشد و هم 24 گواهینامه فیری دایور در سطوح مختلف صادر کرده باشید، پس از دریافت گواهینه مدرسی مستر فیری دایور SNSI، شما صلاحیت تدریس دوره مستر فیری دایور SNSI را دارید.

مدرس هستید ؟

مشاهده نحوه ارتقاء >