چالش را بپذیرید

 

Scuba Diving 9 فیری دایوینگ را ادامه دهید
SNSI Advanced Freediver Image

فیری دایور پیشرفته

به تجربه ماجراجویی فیری دایوینگ خود ادامه دهید.

دوره فیری دایور پیشرفته SNSI به شما این امکان را می دهد که تکنیک های تنفس خود را بهبود بخشید و روش های جدید فیری دایوینگ را کشف کنید.

پیش نیازها : 15 سال و گواهینامه فیری دایور SNSI یا معادل آن.

جلسات آکادمیک : 4.

جلسات استخری یا آب های محصور : 4.

جلسات آب های آزاد :4.

SNSI Deep Freediver Image

فیری دایور عمیق

وارد بعد جدیدی از فیری دایوینگ شوید.

You will learn to reach greater depths, the right techniques for concentration and relaxation are fundamental. This course will help you discover a part of your inner self, which allows you to feel completely at ease with the surrounding environment, and comfortable within oneself.

Prerequisites: 18 years and SNSI Advanced Freediver or equivalent.

SNSI Master Freedivier Image

مستر فیری دایور

به عنوان فیری دایور به حداکثر سطح توانایی خود برسید.

Understand the physiological changes that happens to your body when you Freedive, how your muscles respond to the lack of oxygen and how to adapt to the physical changes. Learn the training methods to improve your techniques.

Prerequisites: 18 years and SNSI Deep Freediver or equivalent.

مشاهده منوال های شاگرد SNSI :

View the Advanced Freediver Manual >