Priznanja.

SNSI ima sve certifikate i kvalifikacije i priznata je u cijelom svijetu.
Didaktički sistem SNSI je u skladu sa normama (ISO) International Standardization Organization i nadilazi ove standarde. Certifikacije SNSI priznate su od strane ISO na internacionalnoj razini.

Certifikati ISO

Introductory Training Programs – probni zaroni
Diver Level 1 – Kontrolirani i vođeni ronioc
Diver Level 2 – Samostalni ronioc
Dive Leader – voditelj ronjenja
Instruktor Level 1
Instruktor Level 2
Zahtjevi za gas blender training program
Zahtjevi za osposobljavanje ekološko osvještenih rekreativnih ronioca.
Zahtjevi za osposobljavanje voditelja ronica na dah.
Zahtjevi za osposobljavanje rekreativnih ronioca za ronjenje sa Nitrox-om.

Norme ISO

ISO 11121
ISO 24801-1
ISO 24801-2
ISO 24801-3
ISO 24802-1
ISO 24802-2
ISO 13293
ISO 21417
ISO 13970
ISO 11107

Ekvivalentni certifikati SNSI

Experience Scuba
Scuba Diver
Open Water Diver
Divemaster
Instructor Level 1
Instructor Level 2
Gas Blender
OCEAN GUARDIAN – ČUVAR MORA
Snorkeling Gude – voditelj ronjenja na dah
Recreational Nitrox Diver

Kako bi zadovoljili potrebe instruktora i ronioca, SNSI se obvezuje da stalno nadopunjuje didaktičke materijale u skladu sa najnovijim znanjima i tehnologijama.

SNSI je članica RSTC od 2000.

SNSI je priznata u svim zemljama svijeta.